Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng)

Thứ sáu - 07/10/2022 21:04
Sáng 7/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị về phía tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Tô Vũ Ninh,  Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí là UV BCH Đảng bộ thành phố khoá XVIII; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố. Đồng chí Hà Ngọc Giáp, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
00718 MTS 00 00 01 11 Still001
Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2022
    Báo cáo tình hình sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ trình bày tại hội nghị cho thấy: Cấp ủy, chính quyền thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm và chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình có nhiều ca nhiễm tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022. Các chỉ tiêu sản xuất cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại, dịch vụ ổn định, nhất là phát triển du lịch, thu hút khách du lịch tăng nhanh sau dịch bệnh Covid-19. Về thu ngân sách, tính đến ngày 30/9/2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố thu được: 209,6/565 tỷ đồng, đạt 52% Kế hoạch do UBND tỉnh giao, đạt 37,1% kế hoạch của thành phố; Văn hóa, xã hội có bước phát triển, dịch bệnh Covid-19 từng bước được kiểm soát và đẩy lùi. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo; giải ngân được 58,1 tỷ đồng, bằng 12,4% kế hoạch vốn giao.
     Thành phố đã riển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành Thành phố du lịch, văn minh - hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 và đặc biệt là tổ chức chuỗi sự kiện “Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch” và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tạo được dấu ấn mạnh mẽ với các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa rộng rãi phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước trong các tầng lớp Nhân dân. 
     Tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đặc biệt là triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố và Đại hội Cựu Chiến binh thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022, Hội thi Cán bộ mặt trận cơ sở giỏi năm 2022. Các công tác khác đều được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả. Tôi cho rằng, những kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm 2022 là động lực bứt phá cho thời gian tiếp theo mạnh mẽ hơn nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 2025.
00754 MTS 00 00 03 18 Still001
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Trung điều hành, thảo luận tại hội nghị
     Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã thực hiện đạt được những kết quả rất tích cực: Hạ tầng cơ sở, thương mại, dịch vụ, du lịch phục vụ phát triển kinh tế được đầu tư hoàn thiện, bộ mặt đô thị thay đổi với điểm nhấn là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, các công trình bất động sản, khu đô thị mới, công trình kè 2 bên Sông Bằng, Sông Hiến, Phố đi bộ ven Sông Bằng… Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3/3 xã và hiện nay đang tiếp tục xây dựng Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới; Nông nghiệp thông minh bước đầu phát triển; Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng qua từng năm. Văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đồng bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo sát sao, bài bản và hiệu quả. Đến giữa nhiệm kỳ, cơ bản 16 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra đạt tiến độ và dự báo đến hết nhiệm kỳ sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu.
00759 MTS 00 00 00 24 Still001
Đ/c Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trả lời và làm rõ một số nội dung các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ nêu liên quan đến Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý và phát triển đảng viên...
Sequence 01 00 03 53 03 Still014
Đ/c Đinh Gia Cảnh, Bí thư Đảng ủy phường Sông Hiến kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của địa phương
      Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 cũng như nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt hiệu quả như: Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Công tác thu ngân sách Nhà nước (nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu của cán bộ đội thuế phường, xã); Công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ; Công tác quản lý Đảng viên, phát triển Đảng viên; Thảo luận thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu của NQ đại hội Đảng bộ Tp khoá XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường kiểm tra, giám sát và xem xét kỷ luật Đảng viên theo đúng quy định của Đảng; Việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến các lĩnh vực Thu ngân sách nhà nước; Giải ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện NQ 07 của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố CB trở thành đô thị loại 2, trở thành thành phố du lịch, văn minh hiện đại; Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện các dự án phát triển đô thị; Công tác giảm nghèo...
08691bee0cefcbb192fe
Đ/c Hà Ngọc Giáp, Bí thư Thành ủy Cao Bằng phát biểu bế mạc hội nghị 
      Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Hà Ngọc Giáp, Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ thành phố và lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022 và đến cuối nhiệm kỳ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cụ thể hóa các nội dung thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 2 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 3 nội dung đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả đối với 8 đề án, 4 nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố chỉ đạo ban hành; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và tiến độ thực hiện các đề án, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Long Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây