UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CVĐC NON NƯỚC CAO BẰNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

Thứ tư - 19/02/2020 14:46
Ngày 18/2/2020, UBND tỉnh Cao Bằng tổng kết kết quả triển khai nhiêm vụ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và lãnh đạo các huyện trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng. Đ/c Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Trong năm 2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, bộ ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam để thực hiện các khuyến nghị của UNESCO liên quan đến công tác bảo vệ các điểm di sản trong vùng CVĐC, triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất, và tham gia các hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác trong Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO. Đến nay, các nhiệm vụ trong 6 khuyến nghị của UNESCO về cơ bản đã được triển khai và đáp ứng được các yêu cầu của UNESCO.
 

5a2c56168c8574db2d94
Đ/c Trương Thế Vinh, Phó GĐ Sở VHTTDL, Giám đốc Ban quản lý báo cáo về kết quả hoạt động của BQL CVĐC Non nước Cao Bằng trong năm 2019.

Đối với Hoạt động về nâng cao nhận thức cộng đồng: trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 06 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong vùng CVĐC. Chỉ đạo Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền về CVĐC trong trường học và xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp nội dung giáo dục tuyên truyền về CVĐC thông qua các bài học trên lớp phần Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý địa phương với thời lượng 02 tiết/năm.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế và tham gia các hoạt động của Mạng lưới CVĐC toàn cầu: Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về “phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO”; phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO tiếp nhận tỉnh nguyện viên từ Ủy ban quốc gia UNESCO Cộng hòa liên bang Đức.

Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng (do đ/c Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn) tham dự Hội nghị mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực Châu Á TBD lần thứ 6, năm 2019 tại Indonesia. Tham gia báo cáo tham luận tại Hội nghị và tổ chức gian hàng quảng bá CVĐC Non nước Cao Bằng tới hơn 800 đại biểu đến từ các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và các nước trên thế giới trong khuôn khổ hội nghị.

Đối với công tác tuyên truyền, quảng bá về CVĐC Non nước Cao Bằng: chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền như Bản tin, tờ rơi, Sách hướng dẫn 3 tuyến CVĐC; Chỉ đạo vận hành Trang web và Mạng xã hội facebook (bằng Tiếng Anh và tiếng Việt) để thường xuyên tuyên truyền và quảng bá về CVĐC Non nước Cao Bằng. Trung bình 1 tháng có khoảng hơn 25.000 lượt truy cập, và phần lớn là lượt truy cập đến từ các nước trên thế giới; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh-Truyền hình Cao Bằng thực hiện các hoạt động truyền thông quảng bá về CVĐC. Chỉ đạo Sở VHTTDL tổ chức cuộc thi “ Ảnh đẹp về CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và Du lịch Cao Bằng lần thứ 2 năm 2019” và cuộc thi “Sáng tạo, ý tưởng sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2019”.

Đối với công tác xây dựng, phát triển và quản lý 03 tuyến du lịch CVĐC: Chỉ đạo BQL Non nước Cao Bằng triển khai dự án “Bổ sung, thay thế và lắp mới hệ thống các loại biển, bảng thuyết minh, pano quảng bá, biển chỉ dẫn tại các điểm di sản trên 3 tuyến du lịch CVĐC Non nước Cao Bằng"; chỉ đạo phối hợp với chuyên gia tư vấn UNESCO, Viện Khoa học, địa chất và Khoáng sản nghiên cứu triển khai đề án mở rộng ranh giới CVĐC ra khu vực thành phố Cao Bằng để làm căn cứ triển khai đề án thu phí du khách tham quan CVĐC; Chỉ đạo Sở TNMT phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản triển khai dự án khoanh vùng bảo vệ các điểm di sản trong vùng CVĐC; Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ điểm di sản, vệ sinh môi trường, cảnh quan, bảo vệ các cơ sở vật chất trong vùng CVĐC; Chỉ đạo UBND các huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ điểm di sản, vệ sinh môi trường, cảnh quan, bảo vệ các cơ sở vật chất trong vùng CVĐC.

Về việc thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND tỉnh ngày 20/10/2017: Chỉ đạo UBND các huyện triển khai các hạng mục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thuộc 03 tuyến của CVĐC: UBND huyện Hạ Lang xử lý, khắc phục điểm di sản Hóa thạch Tay cuộn ở xã Minh Long, UBND Thạch An xây dựng các pano, biển báo, bia tại các điểm di tích Khau Luông, UBND huyện Hòa An triển khai công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ các điểm di sản CVĐC trên địa bàn huyện; UBND huyện Quảng Uyên đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các điểm di sản đã được cắm hệ thống biển CVĐC; giao trực tiếp cho xã trông coi quản lý, giữ gìn vệ sinh cảnh quan; UBND huyện Hà Quảng huy động đoàn thanh niên, học sinh tham gia công tác bảo đảm môi trường cảnh quan cho các điểm di sản CVĐC; UBND huyện Trùng Khánh thực hiện công tác bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện, trang bị các thùng đựng rác đặt tại điểm trong vùng CVĐC toàn cầu Non nước Cao Bằng; UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức tuyên truyền và thường xuyên tổ chức quét dọn và thu gom rác thải tại các điểm danh lam thắng cảnh nằm trong vùng CVĐC, tạo môi trường cảnh quan văn hóa, tạo điểm đến du lịch an toàn và thân thiện.

Trong năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng theo 06 khuyến nghị của UNESCO; Phối hợp với đơn vị tư vấn Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản chuẩn bị thực hiện một số nội dung liên quan phục vụ cho kỳ tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO đối với CVĐC Non nước Cao Bằng (dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2021);

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2020 (theo Đề án thành lập, xây dựng và phát triển CVĐC tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2019 – 2022);

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và giáo dục về CVĐC toàn cầu UNESCO trong cộng đồng, địa phương, các trường học. Phối hợp với trường Đại học London South Bank thực hiện đề tài phục vụ phát triển du lịch bền vững trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng;

Phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài (UNESCO), đơn vị tư vấn Viện Khoa học, Địa chất và Khoáng sản tiếp tục triển khai các nhóm công việc xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2020; chuẩn bị bộ hồ sơ đánh giá CVĐC Non nước Cao Bằng phục vụ công tác tái thẩm định gửi UNESCO.

Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và môi trường; hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm di sản thuộc 03 tuyến du lịch đã và đang xây dựng, phát huy tối đa các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa nổi bật trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng vào khai thác du lịch; chỉ đạo thành lập các đội tự quản, bảo vệ cơ sở vật chất các điểm di sản trong vùng CVĐC.

Phối hợp với chuyên gia UNESCO hoàn chỉnh hoàn thiện bộ tiêu chí của đối tác CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (các nhà hàng và homestay) và công bố rộng rãi bộ tiêu chí này trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

Tiếp tục triển khai Dự án mở rộng phạm vi ranh giới CVĐC Non nước Cao Bằng (dự kiến bổ sung khu vực thành phố Cao Bằng vào trong vùng CVĐC), làm cơ sở quy hoạch xây dựng tổ chức khai thác dịch vụ du lịch hiệu quả, hướng tới xây dựng Đề án thu phí tham quan trong vùng CVĐC đối với khách du lịch trong những năm tới.

Phối hợp với các CVĐC trong Mạng lưới CVĐC Việt Nam nghiên cứu xây dựng phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền và quảng bá hình ảnh CVĐC lẫn nhau, tăng cường thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường tham gia các hoạt động hợp tác, tổ chức hội thảo, tham gia hội nghị quốc tế, chia sẻ học tập kinh nghiệm xây dựng và phát triển CVĐC trong nước và quốc tế.

Đ/c Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đ/c Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, và các huyện trong vùng CVĐC cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển CVĐC Non nước Cao Bằng năm 2020. Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động trong 6 khuyến nghị của UNESCO đối với CVĐC Non nước Cao Bằng, trong đó cần tăng cường hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và hoạt động giáo dục về CVĐC trong trường học để chuẩn bị tốt cho kỳ tái thẩm định của UNESCO đối với CVĐC Non nước Cao Bằng; và cần phải lập danh mục các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước để bố trí nguồn ngân sách kịp thời và đảm bảo triển khai các hoạt động về xây dựng và phát triển CVĐC trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn tin: P.V

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây