Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 17/04/2024 03:11
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 813/KH-UBND ngày 5/4/2024 về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh năm 2024.
117968 117967 81 10295510 10313310
Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong toàn hệ thống.
Nhằm triển khai đồng bộ, thực chất, đúng quy định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả gắn với trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt được các mục tiêu đề ra. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC.

Với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tối thiểu 80% TTHC  đủ điều kiện được triển khai, cung cấp DVCTT toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 45%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt tối thiểu 50%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 80%. Xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tài khoản định danh điện tử 100% người dân đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử từ hệ thống Định danh và xác thực điện tử VNeID.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch; hằng quý tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu; phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của các sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, đảm bảo đạt tối thiểu chỉ tiêu được giao; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với kết quả chỉ tiêu thấp hơn mức tối thiểu được giao. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện DVCTT; tuyên truyền bằng nhiều hình thức về DVCTT, nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND.

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước 15/6/2024), báo cáo năm (trước 15/12/2024) hoặc đột xuất theo yêu cầu đến Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo, giao chỉ tiêu thực hiện đến các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý thực hiện đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao; thường xuyên giám sát, cập nhật kết quả thực hiện để đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng về tin bài, phóng sự về lợi ích của DVCTT, đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để sử dụng DVCTT và các quy định của Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND đối với người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tìm hiểu, khai thác, sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh. 

Viễn thông Cao Bằng đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin; đảm bảo kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu theo quy định với các hệ thống chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ DVCTT. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây