Đảng bộ thành phố Cao Bằng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thứ tư - 11/10/2023 05:45
Sáng 11/10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Tô Vũ Ninh, Phó Bí Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thế Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch H ĐND thành phố nhấn mạnh: Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và ngăn chặn, nhưng hậu quả, những tác động của nó vẫn còn để lại rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2023, thành phố Cao Bằng đã chủ động triển khai toàn diện, nhất quán các kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo nên điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thường trực Thành ủy và BTV Thành ủy đã chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 28 -NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, như: chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề đối với những vấn đề thành phố đang khó khăn, vướng mắc, tổ chức làm việc chuyên đề, cùng đồng hành và chia sẻ trách nhiệm với lãnh đạo UBND thành phố trong chỉ đạo giải quyết các công việc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, có nhiều sáng tạo trong đề xuất với Tỉnh ủy cho Thành phố thực hiện các dự án tạo điểm nhấn cho thành phố phát triển như: Dự án đập dâng nước thành phố Cao Bằng, Dự án cải tạo cảnh quan Phố đi bộ ven Sông Bằng,…
DSC 3468
Quang cảnh hội nghị
Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, công tác giải phóng mặt bằng chậm, quản lý trật tự đô thị, xây dựng chưa chặt chẽ, tình hình vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng vẫn xảy ra; Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy vẫn còn chậm, nhiều khó khăn, vướng mắc; Một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn có tư tưởng đùn đẩy, né tránh, e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất thực hiện các công việc; Công tác quản lý, giáo dục đảng viên tại một số cơ sở đảng còn nhiều hạn chế dẫn đến một số ít cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và tỷ lệ kết nạp đảng viên mới còn đạt thấp... đó là những nội dung sẽ được đưa ra đánh giá, thảo luận, cho ý kiến để có các giải pháp, biện pháp tháo gỡ. 

Báo cáo của Thành ủy tại hội nghị cho biết: 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng theo giá hiện hành đạt gần 279 tỷ đồng, bằng 71% KH; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu thương mại dịch vụ đạt gần 4.800 tỷ đồng, bằng 143,3% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 10.400 tấn, bằng 90,7% kế hoạch giao; Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 09/10/2023, đạt trên 212 tỷ đồng; Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 61 tỷ đồng.

Thành phố đón trên 917 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước; Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tổ chức thành công chuỗi sự kiện "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh năm 2023"; Các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt; Đã giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động, không phát sinh thêm hộ nghèo, cận nghèo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định; Quốc phóng an ninh được đảm bảo và giữ vững...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tốt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày nâng lên; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được duy trì và thực hiện thường xuyên, trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp 68 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 8.190 đảng viên. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.  
DSC 3526
Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang Lê Thanh Huấn báo cáo công tác triển khai thực hiện xây dựng công an phường Tân Giang điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị
DSC 3535
Đại diện lãnh đạo Chi cục thuế Thành phố báo cáo công tác Thu ngân sách nhà nước 
Hội nghị đã giành phần lớn thời gian cho công tác thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện liên quan đến việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch; Công tác phát triển đảng viên; Thu ngân sách nhà nước; Giải ngân vốn đầu tư công; Thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường Tân Giang trở thành phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; Việc đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại các phường, xã... 
DSC 3454
Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị 
Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhận định: Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, thời gian 3 tháng cuối năm với những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải chủ động đổi mới mạnh mẽ hơn, nỗ lực cao hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục 04 hạn chế lớn đã chỉ ra (thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, quản lý trật tự đô thị và giải phóng mặt bằng). Trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng và chính quyền, đặc biệt vai trò của UBND thành phố và các phường, xã là nòng cốt; Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan phải quyết liệt đổi mới tư duy nhận thức, tạo chuyển biến sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là những người đứng đầu của đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phải sâu sắc, nắm chắc tình hình và phân công, hợp lý, khoa học; Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, củng cố và ổn định tổ chức; sắp xếp sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý; Quan tâm bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức để tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính.
DSC 3545
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ 23 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Lã Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây