HĐND Thành phố: Tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu - 18/06/2021 16:26
Sáng 18/6, HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất nhằm bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thành phố.  Dự kỳ họp có đ/c Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh; Đ/c Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Văn Minh, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố . Kỳ họp diễn ra đảm bảo các điều kiện về Phòng chống dịch bệnh Covid-19.
DSC 0652
Toàn cảnh kỳ họp
          Tại kỳ họp, thay mặt UBBC thành phố, Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC đã thông qua Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.
DSC 0567
Đ/c Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
         Phát biểu tại kỳ họp, Đ/c Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chúc mừng 30 đại biểu đã được cử tri thành phố tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đ/c Bí thư Thành ủy cho rằng: Kỳ họp lần này chủ yếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, để thành phố có bộ máy chính quyền vững mạnh. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu HĐND thành phố sáng suốt lựa chọn bầu các chức danh đảm bảo có phẩm chất đạo đức, chính trị, năng lực, có uy tín, thực sự các nhân sự, phát huy trách nhiệm của người đại biểu, sáng suốt lựa chọn thực sự đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đối với các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt, cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức lối sống, năng lực công tác để phục vụ nhân dân được tốt hơn, để chính quyền thành phố thực sự của dân, do dân và vì dân.
DSC 0629
 
DSC 0592
         
        Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt thuộc HĐND thành phố và các chức danh thuộc UBND thành phố; Bầu 12 ông, bà giữ chức danh Ủy viên UBND thành phố và Bầu 20 ông, bà tham gia Đoàn hội thẩm nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
DSC 0625
Đại biểu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
         Kết quả: Ông Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Hoàng Văn Lưu, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Việt Hưng, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được bầu giữ chức danh Trưởng ban KT-XH, HĐND thành phố; Bà Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy được bầu giữ chức danh Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố; Bà Lê Thị Thanh Nga, Phó trưởng phụ trách phòng Tư pháp thành phố được bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Hoàng Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố được bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban KT-XH, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.
DSC 0615
Đ/c Hà Ngọc Giáp,  Bí thư Thành ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND
thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 
        Ông Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Các ông, bà gồm: Nguyễn Thị Huệ Chi, Ủy viên BTV Thành ủy, PCT UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Vũ Văn Đệ, Thành ủy viên, Phó CT UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu chức giữ chức danh PCT UBND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Ông Nguyễn Minh Châu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Xuân được bầu chức giữ chức danh PCT UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
DSC 0644
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữa các chức danh chủ chốt của UBND
thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026
        Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch HĐND thành phố Tô Vũ Ninh và Tân chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Trung trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố đã giành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ chốt của HĐND, UBND thành phố. Đây là vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố.
DSC 0588
Tân chủ tịch HĐND thành phố Tô Vũ Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ 
        Tân Chủ tịch HĐND và UBND thành phố hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đoàn kết một lòng, đem hết khả năng, trí tuệ toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân; chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chịu trách nhiệm trước Đảng trước Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể, góp phần thiết thực xây dựng thành phố Cao Bằng xứng đáng với vị trí, vai trò là đầu tàu kinh tế, vùng động lực phát triển của tỉnh Cao Bằng.
DSC 0558
Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ, cảm ơn và hứa quyết tâm 
        Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết nghị quyết bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Đoàn hội thẩm nhân dân thành phố và Thông qua tờ trình về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố; Thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố...
DSC 0513
Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố thực hiện nghi lễ dâng hoa tượng tài Chủ tịch Hồ Chí Minh
         Trước đó, vào 7h sáng ngày 18/6, Tại vườn hoa Trung tâm thành phố, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc. Đoàn đại biểu Thành phố đã thực hiện nghi lễ dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tri ân và tưởng nhớ công lao trời biển của Người.
DSC 0527
Lãnh đạo thành phố và các đại biểu HĐND  bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Lã Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây