Thành ủy Cao Bằng: Triển khai kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.

Thứ năm - 07/03/2024 15:14
Nhằm tuyên truyền và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vị trí, vai trò của việc học tập, làm theo Bác về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Thành phố về thực hiện nêu gương; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện 
Thành ủy Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.

Chuyên đề năm 2024 tiếp tục là sự cụ thể hóa thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; sự tiếp nối có hệ thống việc triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề hằng năm của tỉnh với mục tiêu lấy việc xây dựng con người là trung tâm. Tiếp tục xác định, cụ thể hóa nội dung đột phá: “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Gắn việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 với thực hiện “tự soi, tự sửa” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, khát vọng xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển bền vững.   

Nội dung học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024, tập trung vào Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; Tầm quan trọng phải thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong giai đoạn hiện nay; Quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ trong Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; Đẩy mạnh thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn. 

Để chuyên đề được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, Thành ủy Cao Bằng sẽ tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn chi, đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị bằng việc tổ chức và chỉ đạo tổ chức các hội nghị chuyên đề. Trong đó, Thành ủy yêu cầu các Chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các việc làm cụ thể về thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội gắn với nhiệm vụ được giao trong năm 2024; Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung Chuyên đề năm 2024 liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.  

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng; các quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ trong Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Nâng cao nhận thức, sự tận tụy, tâm huyết, ý thức trách nhiệm, vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hành dân chủ trong Đảng, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, chung tay xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển; đồng thời gắn kết chặt chẽ với việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Gắn việc học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2024 với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, chương trình, đề án của tỉnh, của Thành phố góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Long Huyền (T/h)

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây