Đảng ủy phường Hợp Giang tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 83 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2024.

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 511
Thích: 0
Không thích: 0
Đảng ủy phường Hợp Giang tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 83 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2024.
Hiển thị thể loại