HĐND xã Vĩnh Quang khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ nhất

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 372
Thích: 0
Không thích: 0
HĐND xã Vĩnh Quang khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ nhât
Hiển thị thể loại