Hội LH Phụ nữ phường Đề thám tổ chức hội nghị tuyên truyền về môi trường và ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 447
Thích: 0
Không thích: 0
Hội LH Phụ nữ phường Đề thám tổ chức hội nghị tuyên truyền về môi trường và ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa
Hiển thị thể loại