Phường Sông Bằng cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng không có giấy phép

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 755
Thích: 1
Không thích: 0
Phường Sông Bằng cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng không có giấy phép
Hiển thị thể loại