Thành ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề "Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong và đồng chí Hoàng Văn Nọn đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng"

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1199
Thích: 1
Không thích: 0
Thành ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề "Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Đình Giong và đồng chí Hoàng Văn Nọn đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng"
Hiển thị thể loại