UBND thành phố sẽ tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất tại các phường, xã và các phòng ban đơn vị

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1205
Thích: 0
Không thích: 0
UBND thành phố sẽ tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất tại các phường, xã và các phòng, ban, đơn vị
Hiển thị thể loại