UBND Thành phố tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 766
Thích: 0
Không thích: 0
UBND Thành phố tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2022
Hiển thị thể loại