Đảng bộ Thành phố học tập và làm theo gương Bác

Thứ ba - 25/10/2022 13:19
Đảng bộ thành phố Cao Bằng chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình trọng tâm, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm. Tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
DSC 5191
Bí thư Thành ủy Hà Ngọc Giáp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố
Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, từ thực tiễn địa phương là trung tâm hành chính lớn của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, khai thác tiềm năng, lợi thế, quyết liệt thực hiện những nội dung trọng tâm, trọng điểm để bứt phá về kinh tế - xã hội. Công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được chú trọng, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại. Các loại hình thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với cơ cấu hợp lý, tăng tỷ trọng dịch vụ, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phù hợp với đặc thù kinh tế đô thị; công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển du lịch được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố giảm còn 0,89%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; Thành phố đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và đáp ứng một số tiêu chí đô thị loại II theo tiêu chuẩn quy định.

Xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản gắn nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các chương trình, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm của địa phương. Đặc biệt, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 3/11/2021 “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II, trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn  đến năm 2030”, từ đó, nhận thức của lãnh đạo các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được nâng cao. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, đoàn thể Thành phố đã mạnh dạn đổi mới cách làm, sáng tạo trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai. Nhiều địa phương, đơn vị gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, việc làm thiết thực để đạt hiệu quả.
309993665 638201641009624 332414883047958941 n
Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ các cấp của thành phố  
Xây dựng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện 3 nội dung đột phá của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng lề lối, tác phong gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị sạch, đẹp, ngăn nắp; thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

Với sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kiên trì và đồng bộ, Thành phố tập trung thực hiện các mục tiêu và đạt được kết quả quan trọng. Điểm nổi bật đã hoàn thành thông tuyến đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố. Đây là dự án trọng điểm với chiều dài toàn tuyến gần 6 km, thu hồi gần 52 ha với tổng số khoảng 800 hộ dân có đất đai, tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi thu hồi đất; cơ bản hoàn thiện hạ tầng Khu tái định cư đường phía Nam (Khu I) để phục vụ tái định cư cho nhân dân có đất bị thu hồi. Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Cao Bằng với 2 giai đoạn, 5 hạng mục: LIA 4, đường Phai Khắt - Nà Ngần và đường 203, LIA 1, 2, 3, 4 và đường Lê Lợi. Ngoài ra, nhiều dự án lớn khác như: Dự án hồ Khuổi Khoán, Trại tạm giam Công an tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Cao Bằng… đã được Thành phố kịp thời thực hiện hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công đúng tiến độ.

Một điểm nhấn trong việc triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thành phố, đó là việc xây dựng Thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Để thực hiện tốt nội dung này, Thành ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của việc xây dựng Thành phố xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa đô thị. Theo đó, Thành phố tổ chức trồng nhiều cây xanh đường phố, các khu công viên, khuôn viên, vận động nhân dân trồng cây xanh trong khu dân cư, trong nhà ở, không gian ngoài hiên để tạo mảng cây xanh. Thực hiện mở rộng việc thu gom, vận chuyển rác thải đến bãi xử lý rác đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động các hộ gia đình tham gia đổ rác đúng nơi quy định, chống ô nhiễm nguồn nước; tăng tỷ lệ chiếu sáng công cộng ở nội thị, các trục đường chính, ngõ chính và các công trình chiếu sáng công cộng. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng giấy khen 35 tập thể, 27 cá nhân; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
00702 MTS 00 00 01 24 Still001
Việc tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết luôn được Thành ủy Cao Bằng quan tâm, chú trọng và triển khai bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022 Thành ủy lựa chọn nội dung đột phá về “Xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố Cao Bằng phát triển”. Căn cứ nội dung đột phá của Thành ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc đã xác định các đột phá của cấp mình phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, bước đầu triển khai và đạt được một số kết quả nhất định.

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố đã và đang phát triển đúng với sự kỳ vọng và mong đợi theo những kế hoạch, lộ trình đề ra. Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, các mục tiêu hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng Thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đặc biệt đã giải quyết được nhiều vấn đề gây bức xúc, nổi cộm và dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tác giả bài viết: Đ/c Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây